SlužbyZemné a výkopové práce

 • Zemné a výkopové práce zakladanie stavieb
 • Výkopy základov
 • Výkop rýh pre inžinierske siete
 • Výkopy základových pásov a základových jám
 • Terénne úpravy - zrovnávanie, planýrovanie a svahovanie pozemkov
 • Realizácia - spevnené plochy, parkoviska a príjazdové cesty
 • Búracie práce - hydraulickým kladivom
 • Výroba betónu mixovacou lyžicou, betónovanie základov, oporných múrov na stavbe

Predaj štrku

 • Predaj štrku, kameniva a zeminy
 • Odovz a dovoz štrku a kameniva

Odvoz a dovoz kontajnerov

 • Odvoz a dovoz kontajnerov

Autodoprava

 • Nákadná cestná doprava
 • Preprava stavebného materiálu